Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Het gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevens  +
Het op gecontroleerde wijze beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten.  +
Het ondersteunen van het archiveren van documenten en records  +
Het beheren van gegevens over auteurs van werken  +
Het ondersteunen van de identificatie van auteurs van werken  +
Een systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert.  +
Een systeem dat in staat is gebruikers te authenticeren en grofmazig te autoriseren.  +
Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst.  +
Het beheren van gegevens over autorisaties  +
B
Een systeem dat bericht-gebaseerde integratie met externe partijen ondersteunt.  +
Een systeem dat het uitvoeren van (bedrijfs)processen ondersteunt.  +
Het ondersteunen van de uitvoering van (bedrijfs)processen  +
Het beheren van gegevens over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen  +
Een systeem dat gegevens verzamelt over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen.  +
Een gewenste eigenschap van de organisatie.  +
Het zorgen voor een veiligheidsnet bij calamiteiten.  +
Het domein betreffende Bedrijfsvoering  +
Het begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn.  +
Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden.  +
Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten.  +