Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
U
De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur.  +
Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal.  +
Het commercieel aanwenden van eigen onderzoeksfaciliteiten.  +
Het uitvoeren van een analyse voor een beleidsterrein (ontwikkelingen en trends, strategische keuzes, meerjarenplanningen, bereikte beleidsresultaten, leerpunten ect).  +
Het uitvoeren van een peer review op andermans onderzoeksresultaten.  +
Het toetsen van de ethische aspecten van een onderzoek.  +
Het toetsen van de juridische aspecten van een onderzoek.  +
Het toetsen van de maatschappelijke aspecten van een onderzoek.  +
Een systeem dat het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen ondersteunt.  +
V
Het beheren van gegevens over vacatures  +
Het valideren van onderzoeksbevindingen aan de hand van onderzoeksgegevens.  +
Het domein betreffende Valorisatie.  +
Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed.  +
Het vastleggen van onderzoeks(tussen)resultaten  +
Het vastleggen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.  +
Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven.  +
Biedt de mogelijkheid om versies van gegevensworkflows, algoritmen en indien nodig (subsets van) gegevens op te slaan.  +
Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen.  +
Afleggen van verantwoording over gevoerd beleid aan interne en externe stakeholders.  +
Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de instelling over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken.  +