Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 21 pages using this property.
W
Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling.  +
Het produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer.  +
Omgeving waarbinnen dynamische content wordt ontsloten  +
Een systeem dat het beheren en publiceren van web content ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het beheren en publiceren van web content  +
Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk.  +
Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking.  +
Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit.  +
Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt.  +
Het werven van nieuwe deelnemers voor opleidingen.  +
Het werven van middelen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek.  +
Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.  +
Het effect van een onderzoeksresultaat op de wetenschap.  +
Een conceptuele weergave van de werkelijkheid die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek.  +
Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content  +
Een systeem waarmee alle interne en externe wetenschappelijke content doorzocht kan worden.  +
Z
Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers.  +
Het beheren van gegevens over ziekte  +
Het vinden van objecten die onderzocht kunnen worden in het onderzoek.  +
Het zoeken naar gegevens in een afgebakend informatiedomein.  +
Een systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen wordt geïndexeerd en doorzoekbaar wordt gemaakt.  +