Eigenschap:DocumentationLanguages

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
(
A
nl  +
nl  +
nl  +
nl  +
B
nl  +
nl  +
nl  +
C
nl  +
nl  +
nl  +
D
nl  +
nl  +
nl  +
nl  +
E
nl  +
nl  +
nl  +
nl  +
nl  +
F
G
nl  +
H
I
nl  +
nl  +
nl  +