Eigenschap:Domein

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Het domein of de domeinen waarop het onderwerp betrekking heeft.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
I
Sturing  +
Onderzoek  +
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Onderwijsondersteuning  +
Onderzoek  +
Onderwijsondersteuning  +
Onderzoeksondersteuning  +
Applicatieplatform  +
Onderwijs  +
Sturing  +
Onderzoek  +
Onderwijsondersteuning  +
Informatieontsluiting  +
Onderwijs  +
Applicatieplatform  +
Onderwijsondersteuning  +
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Onderwijsondersteuning  +
Onderwijsondersteuning, Onderwijs  +
Onderzoeksondersteuning  +
Onderzoeksondersteuning  +
Bedrijfsvoering  +
Onderwijs  +
Onderwijsondersteuning  +
Applicatieplatform  +
Onderwijs  +
Onderwijsondersteuning  +
Valorisatie  +
Onderwijs, Bedrijfsvoering  +
Onderzoek  +
Generiek  +
Bedrijfsvoering  +
Onderwijsondersteuning  +
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Valorisatie  +
Onderwijs  +
Bedrijfsvoering  +
Onderzoek  +
Onderwijs  +
Bedrijfsvoering  +
Onderzoek  +
Bedrijfsvoering  +
Valorisatie  +
Onderzoek  +
Onderzoek  +
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Applicatieplatform  +
Onderwijsondersteuning  +
Bedrijfsvoering  +
Onderzoek  +
Onderwijsondersteuning  +
Onderwijs  +
Bedrijfsvoering  +
Onderzoek  +
Applicatieplatform  +
Informatieontsluiting  +
Bedrijfsvoering  +
Onderzoek  +
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Onderzoek  +
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Onderwijs  +
Applicatieplatform  +
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Applicatieplatform  +
Onderzoeksondersteuning  +
Onderzoek  +
Onderwijs  +
Onderwijs  +
Applicatieplatform  +
Onderwijsondersteuning  +
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Applicatieplatform  +
Onderzoeksondersteuning  +
Onderzoeksondersteuning  +
Bedrijfsvoering  +
Onderzoeksondersteuning  +
Bedrijfsvoering  +
Onderwijsondersteuning  +
Onderzoek  +
Bedrijfsvoering  +
Onderzoek  +
Onderzoek  +
Onderwijsondersteuning  +
Bedrijfsvoering  +
Sturing  +
Onderwijs  +
Informatieontsluiting  +
Generiek  +
Onderwijs  +
Onderwijsondersteuning  +
Valorisatie  +
Generiek  +
Generiek  +
Bedrijfsvoering  +
Informatieontsluiting  +
Bedrijfsvoering  +
Onderzoek  +
Applicatieplatform  +
Onderwijs  +
Bedrijfsvoering  +
Onderzoek  +
Onderzoeksondersteuning  +
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Onderwijs  +
Bedrijfsvoering  +
Onderwijsondersteuning  +
Onderzoek  +
Informatieontsluiting  +
Onderzoek  +
Ondersteuning  +
Onderwijsondersteuning  +
Onderwijsondersteuning  +
Bedrijfsvoering  +
Onderzoek  +
Bedrijfsvoering  +
Onderzoek  +
Bedrijfsvoering  +
Onderzoek  +
Bedrijfsvoering  +
Onderwijsondersteuning  +
Applicatieplatform  +
Onderwijs  +
Applicatieplatform  +
Bedrijfsvoering  +
Onderzoek  +
Bedrijfsvoering  +
Onderzoeksondersteuning  +
Bedrijfsvoering  +
Onderwijsondersteuning  +
Bedrijfsvoering  +
Valorisatie  +
Onderwijsondersteuning  +
Onderwijsondersteuning  +
Sturing  +
Onderwijs  +
Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsvoering  +
Onderzoek  +
Applicatieplatform  +
Applicatieplatform  +
Onderwijsondersteuning  +
Valorisatie  +
Bedrijfsvoering  +