Eigenschap:Label

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
(
(Her)gebruiken onderzoeksgegevens  +
(Wetenschappelijk) onderzoek  +
A
Aanbesteden  +
Aanbestedingsfunctie  +
Aanbestedingssysteem  +
Aanmeldingsregistratie  +
Aanvragen onderzoeksvergunningen  +
Accreditatie  +
Activabeheer  +
Activagegevensbeheer  +
Activum  +
Afhandelen contacten en meldingen  +
Afhandelen periodieke/continue verzoeken  +
Afhandeling bezwaren en beroepen  +
Afsluiten onderwijsperiode  +
Afvalbeheer  +
Alumnibeheer  +
Alumnus  +
Analytics-to-the-datafunctie  +
Apparaat  +
Applicatie  +
Applicatie virtualisatie platform  +
Applicatie-ontwikkeling  +
Applicatiebeheer  +
Applicatiefuncties Bedrijfsvoering  +
Applicatiefuncties Generieke applicaties  +
Applicatiefuncties Informatieontsluiting  +
Applicatiefuncties Onderwijs  +
Applicatiefuncties Onderwijsondersteuning  +
Applicatiefuncties Onderzoek  +
Applicatiefuncties Onderzoek - VRE  +
Applicatiefuncties Onderzoeksondersteuning  +
Applicatiefuncties Sturing  +
Applicatiemodel  +
Applicatiemodel (afhankelijkheden)  +
Applicatiemodel (detail)  +
Applicatieplatformmodel  +
Applicatieserver  +
Arbeidsmarktbegeleiding  +
Architectuur  +
Architectuurbeheerfunctie  +
Architectuurbeheersysteem  +
Architectuurmodelleringsfunctie  +
Archiveren en preserveren onderzoeksgegevens  +
Archiveren onderzoeksresultaten  +
Archiveringsfunctie  +
Auteurgegevensbeheer  +
Auteuridentificatiefunctie  +
Auteuridentificatiesysteem  +
Authenticatie & Autorisatie  +
Authenticatie proxy  +
Autorisatie  +
Autorisatiegegevensbeheer  +
B
B2B Gateway  +
BPM systeem  +
BPM-functie  +
Basisgegevensbeheer hoger onderwijs  +
Basisregistratie hoger onderwijs  +
Bedrijfseis  +
Bedrijfsfunctiemodel  +
Bedrijfsfunctiemodel (detail)  +
Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering  +
Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting  +
Bedrijfsfuncties Onderwijs  +
Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning  +
Bedrijfsfuncties Onderzoek  +
Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning  +
Bedrijfsfuncties Sturing  +
Bedrijfsfuncties Valorisatie  +
Bedrijfshulpverlening  +
Bedrijfsprocesmodel  +
Bedrijfsprocessen Onderzoek  +
Bedrijfsprocessen Onderzoeksgegevenscyclus  +
Bedrijfsprocessen Sturing  +
Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie  +
Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig  +
Bedrijfsvoering  +
Begeleiden start-ups  +
Begroting  +
Begrotingsconstructie  +
Begrotingsgegevensbeheer  +
Beheren alumni  +
Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten  +
Beheren onderzoeksportfolio  +
Beleid en planvorming  +
Beleidsuitgangspunt  +
Beleidsvorming en evaluatie  +
Beoordeling  +
Bepalen geschikt disseminatiemedium  +
Bepalen onderzoeksimpact  +
Bepalen onderzoeksvoortgang  +
Bestandsbroker  +
Bestellen  +
Besturing  +
Besturingssysteem  +
Betaalfunctie  +
Betaalsysteem  +
Betalingen  +
Betalingsgegevensbeheer  +
Beveiliging  +
Bibliotheekgegevensbeheer  +
Bibliotheeksysteem  +
Bindend studieadvies  +
Budgetgegevensbeheer  +
C
CRM systeem  +
Campagne  +
Campagnegegevensbeheer  +
Catalogusfunctie  +
Cateringbeheer  +
Clinical Trial Management Systeem  +
Clinical Trial Management-functie  +
Collegiale toetsing  +
Communicatiefunctie  +
Communicatiemanagement  +
Competentie  +
Compliancebeheer  +
Compliancybewakingsfunctie  +
Compute & Data Staging  +
Compute solution  +
Computefunctie  +
Configuratie-item  +
Contact  +
Contactbeheer  +
Contactengegevensbeheer  +
Contactmanagement  +
Contractbeheer  +
Contractbeheerfunctie  +
Corporate LMS  +
Corporate LMS-functie  +
Crediteur  +
Crediteurenbeheer  +
Crediteurgegevensbeheer  +
Creëren nieuwe onderzoeksgegevens  +
D
Data Cleansing Zone  +
Data Landing Zone  +
Data Sharing Zone  +
Data cleansing tool  +
Data cleansing-functie  +
Data ingestion tool  +
Data ingestionfunctie  +
Data workflow automation (rule-based)  +
Databasemanagementsysteem  +
Datadiscoveryfunctie  +
Datadistributiesysteem  +
Dataset  +
Datastagingfunctie  +
Datatransferfunctie  +
Datatransport  +
Debiteur  +
Debiteurenbeheer  +
Debiteurgegevensbeheer  +
Declaratieverwerkingsfunctie  +
Deelnemer  +
Deelnemeractiviteit  +
Deelnemerbegeleiding  +
Deelnemercompetentie  +
Deelnemercounseling  +
Deelnemerherinschrijving  +
Deelnemerinschrijving  +
Deelnemermatching  +
Deelnemeruitschrijving  +
Deelnemerwerving  +
Definiëren beleid  +
Definiëren en prioriteren verbeteringen  +
Definiëren veranderingsinitiatieven  +
Derden  +
Desktop virtualisatie platform  +
Dienstbetrekking  +
Digitaal portfoliosysteem  +
Digitaal toetssysteem  +
Digitaalportfoliofunctie  +
Digitale identiteit  +
Diplomering  +
Directory (attributes database)  +
Disseminatie  +
Disseminatiecreatie  +
Disseminatiemedium  +
Disseminatiepolicy  +
Disseminatievorm  +
Dissemineren andere onderzoeksresultaten  +
Dissemineren onderzoeksgegevens  +
Document management systeem  +
Documentafhandeling en archivering  +
Documentbewerkingsfunctie  +
Documentconversiefunctie  +
Documentgeneratiefunctie  +
Documentherkenningsfunctie  +
Documentindexatiefunctie  +
Documentmanagementfunctie  +
Documentscanningfunctie  +
Doelstelling  +
Doet uitspraak over  +
Doorvoeren veranderingen  +
Doorvoeren verbeteringen  +
E
E-Depot  +
E-mail systeem  +
E-mailfunctie  +
ETL tool  +
Educatieve applicatie  +
Enqueteafnamefunctie  +
Enquetesysteem  +
Enterprise Service Bus  +
Enterprise architectuur  +
Enterprise governance  +
Enterprise outputmanagementsysteem  +
Enterprise risicomanagement  +
Evalueren veranderingen  +
Evalueren verbeteringen  +
Evenement  +
Evenementensysteem  +
Evenementgegevensbeheer  +
Examenprogramma  +
Examineren  +
Expressie  +
Extern handelsregister  +
Extern inschrijfsysteem  +
Extern onderzoeksportaal  +
Extern open onderwijsportaal  +
Extern uitwisselingssysteem  +
Externe bibliotheekcatalogus  +
Externe communicatie  +
Externe medewerker  +
Externe opleidingscatalogus  +
F
Facilitair management  +
Facilitair systeem  +
Faciliteitenbeheerfunctie  +
Faciliteren promotie  +
Facturering  +
Factuurgegevensbeheer  +
Financieel management  +
Financieel systeem  +
Financieringsondersteuning  +
Financieringswerving  +
Formatieplaats  +
Formatieplaatsgegevensbeheer  +
Formatieplanning  +
Formulierengenerator  +
Formuliergenereerfunctie  +
Functioneel beheer  +
G
Gebouw  +
Gebouwbeheer  +
Gebouwbeheerfunctie  +
Gebouwbeveiliging  +
Gegevensanalysefunctie  +
Gegevensanalysesysteem  +
Gegevensbeheer  +
Gegevensbeheer  +
Gegevenscollectie  +
Gegevensuitwisseling  +
Gegevensverwerking en -analyse  +