Eigenschap:Label

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 50 pages using this property.
(
(Her)gebruiken onderzoeksgegevens  +
(Wetenschappelijk) onderzoek  +
A
Aanbesteden  +
Aanbestedingsfunctie  +
Aanbestedingssysteem  +
Aanmeldingsregistratie  +
Aanvragen onderzoeksvergunningen  +
Accreditatie  +
Activabeheer  +
Activagegevensbeheer  +
Activum  +
Afhandelen contacten en meldingen  +
Afhandelen periodieke/continue verzoeken  +
Afhandeling bezwaren en beroepen  +
Afsluiten onderwijsperiode  +
Afvalbeheer  +
Alumnibeheer  +
Alumnus  +
Analytics-to-the-datafunctie  +
Apparaat  +
Applicatie  +
Applicatie virtualisatie platform  +
Applicatie-ontwikkeling  +
Applicatiebeheer  +
Applicatiefuncties Bedrijfsvoering  +
Applicatiefuncties Generieke applicaties  +
Applicatiefuncties Informatieontsluiting  +
Applicatiefuncties Onderwijs  +
Applicatiefuncties Onderwijsondersteuning  +
Applicatiefuncties Onderzoek  +
Applicatiefuncties Onderzoek - VRE  +
Applicatiefuncties Onderzoeksondersteuning  +
Applicatiefuncties Sturing  +
Applicatiemodel  +
Applicatiemodel (afhankelijkheden)  +
Applicatiemodel (detail)  +
Applicatieplatformmodel  +
Applicatieserver  +
Arbeidsmarktbegeleiding  +
Architectuur  +
Architectuurbeheerfunctie  +
Architectuurbeheersysteem  +
Architectuurmodelleringsfunctie  +
Archiveren en preserveren onderzoeksgegevens  +
Archiveren onderzoeksresultaten  +
Archiveringsfunctie  +
Auteurgegevensbeheer  +
Auteuridentificatiefunctie  +
Auteuridentificatiesysteem  +
Authenticatie & Autorisatie  +