Eigenschap:Postconditie

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
D
De veranderingen die voortkomen uit voorgenomen beleid zijn doorgevoerd, geborgd en geëvalueerd.  +
De verbeteringen zijn doorgevoerd, geborgd en geëvalueerd.  +
E
Van een doorgevoerde verandering zijn status, resultaat en effect getoetst met het plan van het veranderingsinitiatief en het heersend beleid en wordt zonodig bijgestuurd.  +
Van een doorgevoerde verbetering zijn status, werking en prestatie getoetst met de gedefinieerde doelen en resultaten en het heersende beleid. Zonodig wordt bijgestuurd.  +
De deelnemer heeft wel of niet een waardedocument ontvangen.  +
F
Er is wel of geen waardedocument uitgereikt aan de promovendus.  +
I
Er is bekend welke beschikbare bronnen relevant zijn voor het onderzoek.  +
Gedefinieerde veranderingen zijn doorgevoerd (incl. overdracht aan lijnorganisatie) en blijvende werking en effect zijn geborgd.  +
Voorgenomen verbeteringen zijn doorgevoerd en de huidige situatie is verder geoptimaliseerd. De werking en de prestatie in de verbeterde situatie worden gemonitord.  +
Het individu is wel of niet ingeschreven als deelnemer en zijn/haar examenprogramma is wel of niet samengesteld.  +
Het middel is beschikbaar conform de afgesproken eisen.  +
Ideeën en voorstellen voor verbetering zijn bekend.  +
L
De deelnemer heeft onderwijsactiviteiten uitgevoerd.  +
M
Van de beleidsuitvoering zijn status en resultaten getoetst met het beleidsplan en wordt zonodig bijgestuurd.  +
O
Er is een al dan niet goedgekeurde financieringsaanvraag.  +
Het te voeren beleid is vastgesteld. Beleidsuitvoering vindt plaats en er vindt periodieke monitoring, toetsing, evaluatie en bijsturing plaats van het te voeren beleid.  +
De business modellen voor onderwijs en onderzoek zijn vastgesteld.  +
De instellingsidentiteit is vastgesteld en er vindt periodieke evaluatie en bijsturing plaats van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Informatie over interne en externe ontwikkelingen zijn bekend.  +
Meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode zijn vastgesteld, besturing is ingeregeld en er vindt periodieke evaluatie en bijsturing plaats van bereikte resulaten.  +
De benodigde instrumenten zijn beschikbaar.  +