Eigenschap:Toelichting BIV-classificatie

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
I
Dit is analoog aan deelnemer. Kan wellicht lager als minder gegevens worden geregistreerd.  +
Financiële gegevens moeten integer zijn.  +
Beschikbaarheid L-M. De beschikbaarheid van inkomende betalingen is vooral belangrijk rond de uiterste inschrijfdatum van deelnemers (inningen collegegeld).  +
Bouwstenen voor het examenprogramma van deelnemers moeten integer zijn. Als zij niet beschikbaar zijn is de registratie van onderwijsdeelname onmogelijk.  +
Dit betreft meldingen bij helpdesks.  +
Financiële gegevens moeten integer zijn.  +
De integriteit moet opgewaardeerd worden als de interactie met het contact hierom vraagt. Denk bijvoorbeeld aan de opmaat naar juridische vastlegging.  +
Financiële gegevens moeten integer zijn.  +
Speelt een rol bij de certificering. Met deelnemers die in risicogebieden stages volgen moet snel contact kunnen worden opgenomen.  +
Gegevens over studievoortgang zijn in onze cultuur vertrouwelijk met een lage risicoklasse. Meer vertrouwelijke informatie wordt doorgaans niet in gestructureerde objecten, maar in documenten vastgelegd  +
Objecten waaruit verplichtingen of inkomende betalingen voortvloeien onderbouwen financiële gegevens.  +
Analoog aan Medewerker  +
Het resultaat van het primaire proces moet integer zijn.  +
Financiële gegevens moeten integer zijn.  +
Objecten waaruit verplichtingen voortvloeien onderbouwen financiële gegevens  +
De integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.  +
Analoog aan Medewerker  +
Dit is analoog aan deelnemer. Kan wellicht lager als minder gegevens worden geregistreerd.  +
Objecten waaruit inkomende betalingen voortvloeien onderbouwen financiële gegevens.  +
De integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.  +