Eigenschap:Toelichting BIV-classificatie

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 8 okt 2020 om 21:09 (SmartCore migration to v3.0.0)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
I
Financiële gegevens moeten integer zijn.  +
Deze informatie is nodig voor het examenprogramma.  +
Het administratieve object. Bevat niet het onderzoeksresultaat of de onderzoeksgegevens.  +
Uitgaande van hoogst mogelijke vertrouwelijkheid (persoonsgegevens). In praktijk Vertrouwelijkheid L - H  +
IP adressen zijn erg gevoelig omdat deze voor hackers aantrekkelijk zijn.  +
Vertrouwelijkheid L-M. Gegevens over de inrichting kunnen informatie bevatten over de beveiliging en kunnen belangrijk zijn bij calamiteiten.  +
Vertrouwelijkheid L-M. De uitkomst van het primaire proces moet integer zijn. Ongeoorloofde wijziging kan tot aanzienlijke imagoschade leiden. Vertrouwelijk, maar met een lage risicoclassering.  +
Extra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.  +
De integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.  +
Integriteit M-H. Soms speelt deelname aan leeractiviteiten een rol bij een toetsresultaat  +
De informatie over het primaire proces moet integer zijn. Als activiteiten van veel individuën afhangen van de beschikbaarheid verhoogt dit de B-score. Dit geldt voor veel objecten die nodig zijn bij (de ondersteuning van) het onderwijsproces.  +
Gegevens over de inrichting kunnen informatie bevatten over de beveiliging en kunnen belangrijk zijn bij calamiteiten  +
Uitgaande van hoogst mogelijke vertrouwelijkheid. In praktijk Vertrouwelijkheid L - H, mede afhankelijk van vertrouwelijkheid desbetreffend Onderzoeksobject  +
Extra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.  +
Extra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.  +
Vertrouwelijkheid L-H. Dit betreft informatie over de bedrijfsvoering van de instelling t.b.v. het management. Het kan via drill-down informatie bevatten over individuen.  +
Bevat alleen de metadata en niet het item zelf.  +
BeÏnvloedt primair proces.  +
De integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.  +
Extra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.  +