Eigenschap:Type

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 100 pages using this property.
(
Gebundeld bedrijfsproces  +
Informatieobject  +
A
Deelbedrijfsfunctie  +
Applicatiefunctie  +
Referentieapplicatie  +
Deelbedrijfsfunctie  +
Deelbedrijfsproces  +
Deelbedrijfsfunctie  +
Deelbedrijfsfunctie  +
Applicatiefunctie  +
Informatieobject  +
Deelbedrijfsproces  +
Deelbedrijfsfunctie  +
Deelbedrijfsproces  +
Deelbedrijfsfunctie  +
Deelbedrijfsfunctie  +
Informatieobject  +
Applicatiefunctie  +
Informatieobject  +
Informatieobject  +
Deelbedrijfsfunctie  +
Deelbedrijfsfunctie  +
Diagram  +
Platformnode  +
Deelbedrijfsfunctie  +
Informatieobject  +
Applicatiefunctie  +
Referentieapplicatie  +
Applicatiefunctie  +
Deelbedrijfsproces  +
Applicatiefunctie  +
Applicatiefunctie  +
Applicatiefunctie  +
Referentieapplicatie  +
Platformnode  +
Informatieobject  +
Applicatiefunctie  +
B
Platformnode  +
Referentieapplicatie  +
Applicatiefunctie  +
Referentieapplicatie  +
Informatieobject  +
Deelbedrijfsfunctie  +
HORA-domein  +
Deelbedrijfsproces  +
Informatieobject  +
Deelbedrijfsfunctie  +
Applicatiefunctie  +
string  +
Deelbedrijfsproces  +
Gebundeld bedrijfsproces  +
Deelbedrijfsproces  +
Hoofdbedrijfsfunctie  +
Informatieobject  +
Deelbedrijfsfunctie  +
Informatieobject  +
Deelbedrijfsproces  +
Deelbedrijfsproces  +
string  +
string  +
Platformnode  +
Deelbedrijfsfunctie  +
Container  +
Platformnode  +
Applicatiefunctie  +
Referentieapplicatie  +