Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Gegevensbeheer

ArchiMate-element Gegevensbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-2ebc2da1-8a09-501b-8c13-8cc1e6fa5685
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Gegevensbeheer
Documentatie  : Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :