Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Hoofdpagina

Principes voor informatievoorzieningOntwikkelingenDigitaal leren en werkenOndersteunen studentmobiliteitBeheren onderzoeksgegevensDe inzet van cloud computingIntegratieBusiness modelBedrijfsfunctiemodelBedrijfsprocesmodelInformatiemodelApplicatiemodelApplicatieplatformmodelDe rol van enterprise-architectuurHet gebruik van HORAOntwikkelen van organisatiecompetentiesIndex.png


HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur) is een verzameling van instrumenten voor het inrichten van de organisatie en informatiehuishouding van Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs.

Cc-logo.jpg