Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-e807b2b0-9f92-4b9e-ad57-81540d5a3468

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig > Verbindingslijnen > Id-e807b2b0-9f92-4b9e-ad57-81540d5a3468
ArchiMate-verbindingslijn Id-e807b2b0-9f92-4b9e-ad57-81540d5a3468
Verbindingslijn-id  : Id-00085554-3150-ee7d-f2bb-9197b2baf651
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig
ArchiMate-relatie  : Performancemanagement => Implementeren verbeteringen (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-a38de3c6-0e71-4e00-8d6b-4dd4babb7b22 (Performancemanagement)
Naar vorm  : Id-c4545716-5e80-48d3-8645-1245fac39637 (Implementeren verbeteringen)
Z-coördinaat  : 353
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :