Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-3f91d50c-bb09-498e-b5c3-fefd437c41a9

ArchiMate-modellen > HORA 2 > AccessRelationships > Id-3f91d50c-bb09-498e-b5c3-fefd437c41a9
ArchiMate-relatie Id-3f91d50c-bb09-498e-b5c3-fefd437c41a9
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : AccessRelationship
Relatie-id  : Id-00245f3c-4455-5dd3-2130-978b20e0dc03
ArchiMate-model  : HORA 2
Vanaf  : Relatiegegevensbeheer (ApplicationFunction)
Naar  : Individu (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Write
ArchiMate-views  :