Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0eb63ab5-eb6d-4a62-804f-dc1e4c2a8a65

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-0eb63ab5-eb6d-4a62-804f-dc1e4c2a8a65
ArchiMate-verbindingslijn Id-0eb63ab5-eb6d-4a62-804f-dc1e4c2a8a65
Verbindingslijn-id  : Id-00418164-750f-30a0-4fbc-3ac30e75ba5e
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Informatievaardigheidsondersteuning => Item (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-24aa2727-441d-42d9-9ac6-8e79c7768b02 (Informatievaardigheidsondersteuning)
Naar vorm  : Id-4a4aed05-0096-4dab-a62d-c526c0309001 (Item)
Z-coördinaat  : 30
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : (1068;456)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :