Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Operationeel management

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Operationeel management
ArchiMate-element Operationeel management
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-0252e520-a6ba-9c30-da52-be365e930085
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Operationeel management
Documentatie  : Het dagelijks managen van medewerkers.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid. (BusinessProcess) Evalueren veranderingen Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering. (BusinessProcess) Implementeren veranderingen Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens (ApplicationFunction) Rapportagefunc- tie Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. (BusinessFunction) Verbetermanag- ement Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgangs- punt Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering. (BusinessProcess) Voorbereiden veranderingen Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 16-09-2019 09:55:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 09:55:36 CEST