Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Deelnemeruitschrijving

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Deelnemeruitschrijving
ArchiMate-element Deelnemeruitschrijving
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-0585ff13-ac2d-a533-6da8-050f4f8543d5
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Deelnemeruitschrijving
Documentatie  : Het administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram