Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Unified Communications systeem

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationComponents > Unified Communications systeem
ArchiMate-element Unified Communications systeem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-0766c1dd-d2bc-199a-57af-830edfea9e23
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Unified Communications systeem
Documentatie  : Een systeem dat het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen ondersteunt.
Domein  : Generiek
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : Microsoft Lync (http://office.microsoft.com/en-us/lync/), BlackBoard Connect (http://www.blackboard.com/Platforms/Connect/Overview.aspx), Cisco Unified Communications (http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns151/networking_solutions_unified_communications_home.html), IBM Unified Telephony (http://www-03.ibm.com/software/products/us/en/category/SWAAA), IBM Sametime (http://www-03.ibm.com/software/products/us/en/ibmsame)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :