Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Medewerkerbeoordelingsgegevensbeheer

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationFunctions > Medewerkerbeoordelingsgegevensbeheer
ArchiMate-element Medewerkerbeoordelingsgegevensbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-07a42287-5eec-0c37-c4f4-14f598549738
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Medewerkerbeoordelingsgegevensbeheer
Documentatie  : Het beheren van gegevens over medewerkerbeoordelingen
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :