Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-298b936d-8c31-4396-892a-4f3a302504f5

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-298b936d-8c31-4396-892a-4f3a302504f5
ArchiMate-verbindingslijn Id-298b936d-8c31-4396-892a-4f3a302504f5
Verbindingslijn-id  : Id-07fdb48b-d4a3-5b14-8580-2fdc45b54e24
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Ontsluiting digitale databanken verwerkt Item (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-c79b1735-4d1f-4bf8-959a-416a25bf1c87 (Ontsluiting digitale databanken)
Naar vorm  : Id-4a4aed05-0096-4dab-a62d-c526c0309001 (Item)
Z-coördinaat  : 24
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (156;360),(132;360),(132;465)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :