Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksgegevensbeheerfunctie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationFunctions > Onderzoeksgegevensbeheerfunctie
ArchiMate-element Onderzoeksgegevensbeheerfunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-0814ea97-a807-41d9-681e-36439cb13e92
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksgegevensbeheerfunctie
Documentatie  : Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :