Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksgegevensfunctie

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationFunctions > Onderzoeksgegevensfunctie
ArchiMate-element Onderzoeksgegevensfunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-0814ea97-a807-41d9-681e-36439cb13e92
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderzoeksgegevensfunctie
Documentatie  : Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :