Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Toetsing

ArchiMate-element Toetsing
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-09597bcb-7be4-38e8-3f84-6097b7a50989
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Toetsing
Documentatie  : Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer om te komen tot een formeel onderwijseenheidresultaat.
Domein  : Onderwijs
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :