Plan

ArchiMate-element Plan
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-0a961683-5d92-9404-48bb-055af40e3d01
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Plan
Documentatie  : Een beschrijving van uit te voeren activiteiten.
Domein  : Sturing
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : richting
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling. (BusinessFunction) Strategische planning Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatie- ontwikkeling Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanage- ment Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. (BusinessFunction) Tactische planning Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuuront- wikkeling Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmaman- agement Het bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen. (BusinessFunction) Enterprise risicomanageme- nt Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancema- nagement Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau. (BusinessFunction) Informatiemana- gement Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanage- ment Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfolio- management Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsmana- gement Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgangs- punt Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt bijgesteld obv Deze svg is op 09-10-2020 10:25:50 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:25:50 CEST