Onderwijseenheidresultaat

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 13 sep 2018 om 13:57 (SmartConnect import, batch-id = HORA 2.xml-20180913145520)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Onderwijseenheidresultaat
ArchiMate-element Onderwijseenheidresultaat
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-0afc7336-a04b-fc15-9866-371241cf048e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijseenheidresultaat
Documentatie  : Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten.
Domein  : Onderwijs
Synoniemen  : Beoordeling, Studieresultaat, Studie eindresultaat, Uitslag examen
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : middel
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten. (BusinessObject) Onderwijseen- heidresultaat Het produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer. (BusinessFunction) Waardedocum- entverstrekking Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang. (BusinessFunction) Studieloopbaa- nbegeleiding Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven. (BusinessFunction) Vaststelling verworven competenties Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers (ApplicationFunction) Studievolgfunc- tie Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht. (BusinessFunction) Stagebegeleidi- ng Het bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan. (BusinessFunction) Toetsbeoordeli- ng Het waarderen van de studievoortgang van deelnemers waarbij verder onderwijs kan worden ontzegd. (BusinessFunction) Bindend studieadvies Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage). (BusinessObject) Toetsresultaat Het vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel. (BusinessFunction) Kwalificatiecon- trole Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogra- mma AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship wordt aan voldaan middels Deze svg is op 21-04-2023 14:45:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 14:45:03 CEST