Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Ontsluiting digitale databanken

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Ontsluiting digitale databanken
ArchiMate-element Ontsluiting digitale databanken
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-0b944d03-8472-2e6a-3ffc-9cc5019e6df4
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Ontsluiting digitale databanken
Documentatie  : Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn.
Domein  : Informatieontsluiting
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd. (BusinessFunction) Informatiedoorl- evering Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschappeli- jke zoekfunctie Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 14-10-2018 16:07:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 16:07:39 CEST