Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Informatieverstrekking

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Informatieverstrekking
ArchiMate-element Informatieverstrekking
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-0c07d701-9d24-fbfa-6ce5-66142dbc9702
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Informatieverstrekking
Documentatie  : Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatieverst- rekking Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenh- eid Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een deelnemer die gediplomeerd is. (BusinessObject) Alumnus Het werven van deelnemers en opdrachtgevers. (BusinessFunction) Deelnemerwerv- ing Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeven- sbeheer Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Het beheren van gegevens over contactmomenten (ApplicationFunction) Contactengegev- ensbeheer Het werven van nieuwe deelnemers voor opleidingen. (BusinessProcess) Werven deelnemers Een mens. (BusinessObject) Individu Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een doelgericht optreden van een organisatie waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst. (BusinessObject) Campagne AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 15-09-2019 21:50:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 15-09-2019 21:50:40 CEST