Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksregistratie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Onderzoeksregistratie
ArchiMate-element Onderzoeksregistratie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-0f232726-9d5f-333a-6eef-4ff2480d155b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksregistratie
Documentatie  : Het registreren van informatie over een onderzoek.
Domein  : Onderzoeksondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregi- stratie Het mogelijk maken dat een promotie plaatsvindt. (BusinessProcess) Faciliteren promotie Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt. (BusinessObject) Impact Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksproj- ect Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksregi- stratiefunctie Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekscoll- aboratie Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvraa- g Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappel- ijk) onderzoek Het administratief en inhoudelijk ondersteunen van onderzoeken. (BusinessFunction) Onderzoeksdien- stverlening Het vastleggen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten. (BusinessProcess) Vastleggen onderzoeksvoor- tgang Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfina- nciering De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksopz- et Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobje- ct AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W CompositionRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 20-09-2019 09:56:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-09-2019 09:56:28 CEST