Onderzoeksregistratie

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 13 sep 2018 om 14:57 (SmartConnect import, batch-id = HORA 2.xml-20180913145520)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Onderzoeksregistratie
ArchiMate-element Onderzoeksregistratie
Contextdiagram
Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksre- gistratie Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvr- aag Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoeksco- llaboratie Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfin- anciering Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoekspr- oject Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschapp- elijk) onderzoek Het vastleggen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten. (BusinessProcess) Vastleggen onderzoeksvo- ortgang Het administratief en inhoudelijk ondersteunen van onderzoeken. (BusinessFunction) Onderzoeksdi- enstverlening De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksop- zet Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt. (BusinessObject) Impact Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksre- gistratiefunctie Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksob- ject Het mogelijk maken dat een promotie plaatsvindt. (BusinessProcess) Faciliteren promotie AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship CompositionRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:40:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:40:08 CEST