Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Start-upbegeleiding

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Start-upbegeleiding
ArchiMate-element Start-upbegeleiding
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-105ad85c-b6b9-769f-1141-436288d36464
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Start-upbegeleiding
Documentatie  : Het begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn.
Domein  : Valorisatie
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :