Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Marktonderzoek

ArchiMate-element Marktonderzoek
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-136b358f-d6b4-ee5f-43ad-aff4ab2102d4
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Marktonderzoek
Documentatie  : Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :