Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning
Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning
Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringsonderste- uning Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregistratie Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningswerving Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksobjectwer- ving Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobject Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogramma Een overeenkomst tussen een onderwijsinstelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovereenkoms- t Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens Het ervoor zorgen dat onderzoeksgegevens met voldoende kwaliteit beschikbaar zijn voor het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksgegevens- beheer Het bepalen van de scoring van publicaties ten opzichte van anderen in een bepaalde discipline. (BusinessFunction) Impactanalyse AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 14-10-2018 12:21:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 12:21:28 CEST
Legenda


Originele kleuren
Domein
   
   
   
Synoniemen
   
   
   
   
Type
   
   
Gegevenscategorie
   
   
   
   
Integriteit
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
Toelichting BIV-classificatie
   
   
Gegevenstype
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-17004ecf-6346-6034-6555-e10c008005af
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Bedrijfsfuncties Onderzoeksondersteuning
Elementen  : 
Relaties  :