Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Verandermanagement

ArchiMate-element Verandermanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-1782138b-ddb2-df26-74c8-efec5df676e5
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Verandermanagement
Documentatie  : Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen.
Domein  : Sturing
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :