Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
ArchiMate-element Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-185ecf10-ca6c-3b06-d28b-5db863fe4d07
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
Documentatie  : Het beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek.
Domein  : Valorisatie
Trigger  : Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.
Preconditie  : De onderzoeksresultaten zijn overgedragen.
Postconditie  : De onderzoeksresultaten worden beheerd en beschikbaar gesteld.
Type  : Gebundeld bedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek. (BusinessProcess) Beheren en ontsluiten onderzoeksresul- taten Het beschikbaar stellen en ontsluiten van andere onderzoeksresultaten dan onderzoeksgegevens. (BusinessProcess) Dissemineren andere onderzoeksresul- taten Het bepalen van het juiste medium om onderzoeksresultaten te dissemineren. (BusinessProcess) Bepalen geschikt disseminatieme- dium Het gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Archiveren en preserveren onderzoeksgege- vens Het uitvoeren van een peer review op andermans onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Uitvoeren peer review Het nemen van maatregelen waardoor de toegankelijkheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd. (BusinessProcess) Waarborgen toegankelijkhei- d onderzoeksgege- vens Het op gecontroleerde wijze beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Archiveren onderzoeksresul- taten Het beschikbaar stellen en ontsluiten van onderzoeksgegevens. (BusinessProcess) Dissemineren onderzoeksgege- vens Het gedurende lange tijd beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen. (BusinessProcess) Preserveren onderzoeksresul- taten Het nemen van maatregelen waardoor de hergebruik van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd. (BusinessProcess) Waarborgen herbruikbaarhei- d onderzoeksgege- vens Het nemen van maatregelen waardoor de vindbaarheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd. (BusinessProcess) Waarborgen vindbaarheid onderzoeksgege- vens AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 15-09-2019 20:31:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 15-09-2019 20:31:21 CEST