Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessProcesses > Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
ArchiMate-element Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-185ecf10-ca6c-3b06-d28b-5db863fe4d07
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
Documentatie  : Het beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek.
Domein  : Valorisatie
Trigger  : Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.
Preconditie  : De onderzoeksresultaten zijn overgedragen.
Postconditie  : De onderzoeksresultaten worden beheerd en beschikbaar gesteld.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :