Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaardighei- dsondersteuning Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 09-10-2020 10:25:38 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:25:38 CEST
Legenda


Originele kleuren
Domein
   
   
Synoniemen
   
   
   
   
Type
   
   
Gegevenscategorie
   
   
   
   
Beschikbaarheid
   
   
   
   
Integriteit
   
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
   
   
Gegevenstype
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-1ae13317-2255-1e28-e472-d3ae894a1034
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
Elementen  : 
Relaties  :