Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Lesgroepvorming

ArchiMate-element Lesgroepvorming
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-1b75a26c-a1e8-2f14-5050-0d6bda45f155
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Lesgroepvorming
Documentatie  : Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :