Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Crediteur

ArchiMate-element Crediteur
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-1c96b0a1-c138-42f3-f82b-ba24f852f97d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Crediteur
Documentatie  : Een individu of organisatie die een vordering heeft bij de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan de instelling. In de praktijk meestal een leverancier of opdractnemer.
Type  : Informatieobject
Domein  : Bedrijfsvoering
ArchiMate-views  : 
Relaties  :