Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Uitvoeren beleidsanalyse

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Uitvoeren beleidsanalyse
ArchiMate-element Uitvoeren beleidsanalyse
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-1d6a044b-a361-067c-57b0-5c66d39e2153
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Uitvoeren beleidsanalyse
Documentatie  : Het uitvoeren van een analyse voor een beleidsterrein (ontwikkelingen en trends, strategische keuzes, meerjarenplanningen, bereikte beleidsresultaten, leerpunten ect).
Domein  : Sturing
Trigger  : Vanuit interne en externe factoren en ontwikkelingen is er een reden om een beleidsanalyse uit te voeren voor een beleidsterrein. Deze redenen kunnen divers zijn: bijstelling van de instellingsidentiteit of gehanteerde business modellen, Aanpassing van de meerjarendoelen en -planning, externe ontwikkelingen en trends, tussentijds bereikte resultaten van de beleidsuitvoering etc.
Preconditie  : Instellingsidentiteit, business modellen, meerjarendoelstelling en –plan zijn bekend. Het actuele beleid is bekend. Resultaten van de beleidsuitvoering zijn bekend.
Postconditie  : De beleidsanalyse is uitgevoerd, afgestemd en beschikbaar.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :