Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Jaarverslaglegging

ArchiMate-element Jaarverslaglegging
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-20626934-bee2-b404-bcec-1d2fa99e6dab
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Jaarverslaglegging
Documentatie  : Het opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :