Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Bibliotheekgegevensbeheer

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationFunctions > Bibliotheekgegevensbeheer
ArchiMate-element Bibliotheekgegevensbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-21eaf3b3-a9b7-e195-0d92-59cf1ca2b162
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Bibliotheekgegevensbeheer
Documentatie  : Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekgege- vensbeheer De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt. (ApplicationComponent) Bibliotheeksyste- em Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 16-09-2019 01:27:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 01:27:32 CEST