Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Bibliotheekgegevensbeheer

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationFunctions > Bibliotheekgegevensbeheer
ArchiMate-element Bibliotheekgegevensbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-21eaf3b3-a9b7-e195-0d92-59cf1ca2b162
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Bibliotheekgegevensbeheer
Documentatie  : Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekgege- vensbeheer De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt. (ApplicationComponent) Bibliotheeksyste- em Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-10-2018 15:50:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 15:50:02 CEST