Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Facilitair systeem

ArchiMate-element Facilitair systeem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-243abf6a-7901-6680-cf2b-98a15fe17c6e
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Facilitair systeem
Documentatie  : Een systeem dat het beheren van gebouwen en de daaraan verbonden faciliteiten en goederenstromen ondersteunt.
Domein  : Bedrijfsvoering
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : Planon (http://planonsoftware.com)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :