Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Publicatiecreatie

ArchiMate-element Publicatiecreatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-2ec266a1-4ef3-4b74-2801-73191e903df4
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Publicatiecreatie
Documentatie  : Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :