Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationComponents > Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem
ArchiMate-element Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-35f36b8c-08cc-cf4d-bf39-1f2ef1217cfb
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem
Documentatie  : Systeem dat processen ondersteunt om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten m.b.t. milieu, gezondheid en veiligheid.
Domein  : Sturing
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : Planon Maintenance Management (http://www.planonsoftware.com/nl), Planon Sustainability Management (http://www.planonsoftware.com/nl)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :