Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksdisseminatierepository

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationComponents > Onderzoeksdisseminatierepository
ArchiMate-element Onderzoeksdisseminatierepository
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-3a721708-7550-12b2-a4e9-318e168dca75
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksdisseminatierepository
Documentatie  : Een systeem dat het beheren en publiceren van disseminaties uit een onderzoek ondersteunt.
Domein  : Onderzoeksondersteuning
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : Figshare (http://figshare.com)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :