Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Bronidentificatie

ArchiMate-element Bronidentificatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-3c841884-4d04-2d60-fa0b-40390fc72f8b
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Bronidentificatie
Documentatie  : Het verzamelen van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :