Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderwijsmateriaalontsluiting

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Onderwijsmateriaalontsluiting
ArchiMate-element Onderwijsmateriaalontsluiting
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-3ffb9b67-2417-7470-427f-ba8690bea9ad
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderwijsmateriaalontsluiting
Documentatie  : Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling.
Domein  : Onderwijs
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling. (BusinessFunction) Onderwijsmater- iaalontsluiting Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren. (BusinessObject) Leermateriaal Het ondersteunen van het beheren van onderwijsmateriaal (ApplicationFunction) Learning content managementfu- nctie Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld. (BusinessObject) Toetsmateriaal Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Een systeem dat open onderwijsmateriaal ontsluit dat vanuit instellingen beschikbaar is gesteld voor hergebruik. (ApplicationComponent) Extern open onderwijsporta- al Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingen, minoren en onderwijseenheden. (BusinessFunction) Onderwijsontwi- kkeling Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-01-2019 18:08:25 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 06-01-2019 18:08:25 CET