Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Examineren

ArchiMate-element Examineren
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-4007b3ec-3af9-5785-c953-b3677dc2927f
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Examineren
Documentatie  : Het toetsen of alle noodzakelijke competenties zijn behaald en het verstrekken van een waardedocument daarvoor.
Domein  : Onderwijs
Trigger  : Er zijn voldoende studiepunten behaald om te voldoen aan de uitstroomkwalificatie.
Preconditie  : De deelnemer heeft alle noodzakelijke onderwijseenheden afgerond.
Postconditie  : De deelnemer heeft wel of niet een waardedocument ontvangen.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :