Beleidsuitgangspunt

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 13 sep 2018 om 14:57 (SmartConnect import, batch-id = HORA 2.xml-20180913145520)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Beleidsuitgangspunt
ArchiMate-element Beleidsuitgangspunt
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-400e1afc-d931-17b8-6440-f63e04e55c6f
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Beleidsuitgangspunt
Documentatie  : Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen.
Domein  : Sturing
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : richting
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : De integriteit van objecten die de planvorming voor veranderingsprocessen beïnvloeden, is belangrijk.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgan- gspunt Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Programma en projectportfoli- omanagement Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmam- anagement Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanag- ement Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsont- wikkeling Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsman- agement Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanag- ement De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performance- management Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen. (BusinessFunction) Beleidsvormin- g en evaluatie Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling. (BusinessFunction) Strategische planning Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Het ondersteunen van processen om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten (ApplicationFunction) Compliancybe- wakingsfunctie AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship leidt tot AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship is gebaseerd op AccessRelationship W AssociationRelationship leidt tot AccessRelationship R Deze svg is op 05-04-2024 17:24:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 17:24:00 CEST