Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Kwalificatiecontrole

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Kwalificatiecontrole
ArchiMate-element Kwalificatiecontrole
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-40baf38c-3eff-bd24-78b3-7ba98d867ee8
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Kwalificatiecontrole
Documentatie  : Het vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :